Skip to content

Kvartalsrapporter

Kvartalsrapporter

2018
Tradedoubler Delårsrapport Januari – Juni 2018
TRADEDOUBLER DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2018

2017
Tradedoubler bokslutskommuniké januari – december 2017
Tradedoubler delårsrapport januari – september 2017
Tradedoubler delårsrapport januari – juni 2017
Tradedoubler delårsrapport januari – mars 2017

2016
Tradedoubler bokslutskommuniké januari – december 2016
Tradedoubler delårsrapport januari – september 2016
Tradedoubler delårsrapport januari – juni 2016
Tradedoubler delårsrapport januari – mars 2016

2015
Tradedoubler bokslutskommuniké Januari – december 2015
Tradedoubler delårsrapport januari – september 2015
Tradedoubler delårsrapport januari – juni 2015
Tradedoubler delårsrapport januari – mars 2015

2014
Tradedoubler bokslutskommuniké januari – december 2014
Tradedoubler delårsrapport januari – september 2014
Tradedoubler delårsrapport januari – juni 2014
Tradedoubler delårsrapport januari – mars 2014

2013
Tradedoubler bokslutskommuniké januari-december 2013
Tradedoubler delårsrapport januari – september 2013
Tradedoubler delårsrapport januari – juni 2013
Tradedoubler delårsrapport januari – mars 2013

2012
TradeDoubler AB : Bokslutskommuniké januari – december 2012
TradeDoubler AB : Delårsrapport januari – september 2012
TradeDoubler AB : Delårsrapport januari – juni 2012
TradeDoubler AB : Delårsrapport Jan – Mars 2012

2011
TradeDoubler AB : Bokslutskommuniké 2011
TradeDoubler AB Delårsrapport januari – september 2011
TRADEDOUBLER AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2011
TRADEDOUBLER AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

2010
TRADEDOUBLER AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010