TradeDoubler AB (publ.) meddelar härmed att följande ledande befattningshavare och insynspersoner har ökat sina innehav i bolaget:

  • VD Matthias Stadelmeyer har förvärvat 90.000 aktier i bolaget. Hans innehav uppgår efter köpet till 100.000 aktier.
  • Peter Larsson, styrelseordförande i bolaget, har köpt 190.000 aktier. Efter köpet är hans innehav i bolaget 440.000 aktier.
  • Styrelseledamot Martin Ahrend har köpt 20.000 aktier i bolaget. Martin Ahrend ägde inga aktier i bolaget innan förvärvet.

Aktierna köptes under måndagen den 8 december 2014.

Stockholm 10 december, 2014
TradeDoubler AB (publ.)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2014 klockan 12:00.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Larsson, styrelseordförande
Tel: +46 8 40 50 800

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com244308 241281 236802 235205 233231 227351 210965 202512 200847 198852 197774 322906 311020 309281 304308 300377 288889 286568 281031 266112 261239

Share this on: