Tradedoubler, som verkar inom prestationsbaserad digital marknadsföring, har utsett Bertil Lundell till Chief Technical Officer/Teknologichef från 1 januari 2015. Lundell kommer att rapportera till Tradedoublers VD Matthias Stadelmeyer och vara medlem i ledningsgruppen.

Lundell kommer ifrån rollen som VP Engineering med övergripande ansvar för produktutveckling på Orc Group. Han har rik erfarenhet både som utvecklare och som ansvarig för att hantera och förbättra produktutvecklingsprocessen. I sin nya roll kommer han att driva ett ambitiöst produktutvecklingsprogram som är kritiskt för genomförandet av Tradedoublers nyligen lanserade strategi. Efter rekryteringen av ytterligare 25 utvecklare i Stockholm, kompletterar tillsättandet av Bertil Lundell Tradedoublers produktutvecklingsteam perfekt.

Matthias Stadelmeyer välkomnar Lundell till Tradedoubler och säger ”Jag är väldigt glad att Bertil ansluter till Tradedoubler. Han har en lång och framgångsrik bakgrund som senior produktutvecklare och kommer att stärka vår kapacitet och expertis inom detta kritiska område medan vi blir ledande inom prestationsbaserad marknadsföring genom våra tre nyckelområden; trafik, teknologi och expertis”.

Stockholm 11 november, 2014
TradeDoubler AB (publ.)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2014 klockan 18.00.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com


Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download