Tradedoubler kommer att lansera en ny långsiktig strategi för att bli den ledande partnern som levererar resultat till kunderna inom prestationsbaserad marknadsföring genom kvalitativ trafik, teknologi och rådgivning.

För att Tradedoubler ska kunna ta en mer central roll som partner inom prestationsbaserad marknadsföring och leverera ökat värde till sina kunder kommer bolaget utveckla sin teknologiplattform i syfte att stärka kunderbjudandet. Det kommer att ske med en marknadsledande trackinglösning som möjliggör spårning och rapportering inom alla typer av digitala marknadsföringskanaler.

En viktig del av det nya erbjudandet kommer vara en plattform för data management som stödjer datadriven analys för att optimera resultatet av kundernas marknadsföringsaktiviteter inom prestationsbaserad marknadsföring. Plattformen kommer att göra det möjligt för annonsörer att maximera konvertering av online-konsumenter.

Genomförandet av den nya strategin sträcker sig över en treårsperiod och innebär inledningsvis en omedelbar rekrytering av ytterligare 25 utvecklare.

”Tradedoubler är den enda aktören som kombinerar affiliate-nätverk och white-label-teknologi. Den nya strategin innebär ett antal förbättringar som direkt kommer att stärka båda dessa områden. Kombinationen av våra två erbjudanden ger oss en unik möjlighet att utnyttja vårt teknologiska ledarskap inom tracking och data management”, säger Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler.

För att ytterligare förbättra den operationella utvecklingen har Tradedoubler nyligen tillsatt flera viktiga chefspositioner.

Den nya strategin kommer att lanseras den 7 november och ytterligare detaljer kommer att lämnas i samband med Tradedoublers Q3-rapport samma dag.

Stockholm 22 september, 2014

TradeDoubler AB (publ.)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 september 2014 klockan 8.00.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler 
Tel: +46 8 405 08 00, Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 130 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download