Hänvisning görs till TradeDoubler Aktiebolag (publ)s (“Tradedoubler” eller “Bolaget”) pågående återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) och skriftliga förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) avseende Bolagets obligationer 2013/2018 med ett totalt utestående belopp om 250 000 000 kronor (“Obligationerna”), som båda offentliggjordes den 26 mars 2018.

Tradedoubler meddelar idag att, vid tiden för detta pressmeddelande, har obligationsinnehavare motsvarande ungefär 95 procent av Obligationernas s.k. Adjusted Nominal Amount (såsom definierat i villkoren för Obligationerna) anmält sig i Återköpserbjudandet och röstat för förslaget i det Skriftliga Förfarandet.

Nödvändig majoritet och kvorum har således nu uppnåtts för att godkänna förslaget i det Skriftliga Förfarandet och följaktligen har villkoret för Återköpserbjudandet uppfyllts. Återköpserbjudandet och det Skriftliga Förfarandet kommer dock att kvarstå fram till sista dag för anmälan och sista dag för röstning, såsom angivet i meddelandet om Återköpserbjudandet och kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Slutligt resultat från det Skriftliga Förfarandet kommer att meddelas av agenten under villkoren för Obligationerna vid det Skriftliga Förfarandets utgång, såsom angivet i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.

För frågor rörande administrationen av Återköpserbjudandet, vänligen kontakta betalningsagenten på info@aqurat.se eller +46 8 684 05 800. För frågor rörande administrationen av det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta agenten under Obligationerna på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information kontakta:
Viktor Wågström, CFO
Email: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Om denna information
Denna information är sådan information som TradeDoubler Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.00 CET den 11 april 2018.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 18 års digitalmarknadsföring och kompetens, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt eget verktyg ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download