Stockholm 17 oktober 2014

Vid årsstämman den 6 maj 2014 antogs direktiv för utseende av en ny valberedning. Valberedningen skall bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant samt styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning är baserad på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2014 samt övrig ägarinformation som var tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

En ny valberedning har utsetts och består av:

  • Thomas Bill (ordförande), representerande Monterro TDB Intressenter AB
  • Henrik Kvick, representerande Henrik Kvick AB
  • Jannis Kitsakis, representerande Fjärde AP-fonden
  • Peter Larsson, styrelsens ordförande

Tradedoublers årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Thomas Bill, valberedningens ordförande; +46 (0)8 40 50 800; thomas.bill@monterro.com

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 kan göra detta till valberedningens sekreterare Eva Johansson (Tradedoublers chefsjurist) via e-post: eva.johansson@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download