Valberedningen har nu avslutat sitt arbete inför årsstämman 2015.

Valberedningen föreslår att Pascal Chevalier, Gautier Normand, Henrik Kvick, Peter Åström och Mikael Nachemson väljs till nya ledamöter i TradeDoublers styrelse och att omval sker av Mernosh Saatchi. Martin Henricson och Martin Ahrend har avböjt omval. Mot bakgrund av att TradeDoubler nyligen fick en ny huvudägare har även Peter Larsson och Thomas Bill avböjt omval. Valberedningen föreslår att Pascal Chevalier utses till ordförande i styrelsen och att Mikael Nachemson utses till vice ordförande i styrelsen, som enligt förslaget kommer att bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Pascal Chevalier är CEO och medgrundare av Reworld Media S.A., styrelseledamot i 50 Partners, Attractive Sport, Nextedia, Planet.fr, Makazi Group, Mobile Network Group. Pascal har en MBA från IAE Paris och en examen i IT engineering från EPITDA. Tidigare har Pascal varit ordförande i styrelsen i Netbooster (Alternext Paris ALNBT), Director för Prosodie i London (nu Cap Gemini) och ordförande i CPI Ventures styrelse.

Gautier Normand är COO och medgrundare i Reworld Media S.A., styrelseledamot i Attractive Sport och Sporever. Gautier har examen från en handelshögskola i Paris och har tidigare varit CEO för La Tribune, Head of Projects på NextRadio TV, Development Director på Axel Springer France och Media Sector Director på Deloitte.

Henrik Kvick är ägare av det privata investment bolaget Henrik Kvick AB och ordförande i styrelserna för 203 Web Group AB, Net Gaming Europe AB och NetJobs Group AB. Henrik har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköpings Tekniska Högskola och har tidigare
bland annat varit VD för NetJobs Group AB och styrelseledamot i Entraction Holding AB.

Peter Åström är grundare och VD för EBC Executive Board Consulting AB. Peter är civilekonom och har tidigare bland annat varit VD för Entraction Holding AB, ett företag inom den digitala spelindustrin, samt VD för flera bolag inom Schibsted- respektive Brio koncernen. Peter är styrelseordförande i Betting Promotion Sweden AB och styrelseledamot i Nordic Leisure AB, båda företagen är noterade på First North, samt styrelseledamot i Sportway AB.

Mikael Nachemson är vice ordförande i styrelsen för East Capital Explorer AB samt ledamot i styrelserna för RAM Rational Asset Management AB, Medhand International och är adjungerad ledamot (utan rösträtt) i Acando AB:s styrelse. Mikael är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare bland annat varit arbetande ordförande i styrelsen för Agrokultura AB, arbetande vice ordförande i Investment AB Öresund, arbetande ordförande i HQ Bank, VD för Bure Equity AB och VD för AB Custos. Mikael har omfattande erfarenhet som ledamot i styrelser för noterade bolag inklusive Avanza AB, Acando AB och Scribona AB.

Mernosh Saatchi är grundare och VD för marknadsförings- och kommunikationsbyrån Humblestorm AB. Efter studier på KTH i elektro- och systemteknik har Mernosh bland annat arbetat i olika roller på Microsoft samt varit medlem i regeringens Framtidskommission. Hon har även varit ledamot i styrelserna för MQ Holding AB, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Industrifonden.

Förslaget uppfyller kraven på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bestått av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media S.A. (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Peter Larsson, styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats.

Årsstämman äger rum tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.

Stockholm den 27 april 2015,
TradeDoubler AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2015 klockan 11:30.

För ytterligare information, kontakta:
Gautier Normand, valberedningens ordförande
Tel: +46 8 405 08 00

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download