ADAPT är ett business intelligence-verktyg som hjälper digitala marknadsförare att ta smartare affärsbeslut. Verktyget lanseras samma dag som den nya strategin som tar Tradedoubler till en ny nivå inom prestationsbaserad marknadsföring genom de tre huvudområdena trafik, teknologi och expertis. 

Mängden data som varje dag sköljer över marknadsförare är enorm. I kombination med komplex teknik som ofta är fördelad på olika plattformar lever många företag i en värld där man paralyseras av informationsmängden och tappar förmågan att agera och välja de marknadsföringskampanjer och kanaler som fungerar bäst.

Som en lösning på denna utmaning lanserar Tradedoubler ADAPT, ett business intelligence-verktyg som gör det möjligt för marknadsförare att snabbt komma åt de KPI-baserade data som behövs för att ta smartare affärsbeslut. ADAPT ger användaren en översikt av företagets aktiviteter inom prestationsbaserad marknadsföring och har ett gränssnitt som gör det enkelt att analysera stora datamängder i realtid och snabbt optimera resultatet.

ADAPT är den första i den serie av produktlanseringar som Tradedoubler planerar under genomförandet av den nya strategin, som också lanseras idag.

– Den mängd data som sköljer över företag idag är enorm och får ofta följden att fel beslut tas på felaktiga underlag. I vissa fall paralyseras företag totalt vilket såklart är förödande. Knepet är att identifiera och reagera på rätt information vid rätt tidpunkt. ADAPT hjälper våra kunder att förstå och analysera stora datamängder och förhindrar därmed informations-blindhet genom att leverera relevant information om marknadsföring och försäljning i samma stund som det efterfrågas, säger Matthias Stadelmeyer, VD på Tradedoubler.

Den nya strategin tar Tradedoubler till en ny nivå inom prestationsbaserad marknadsföring. Det ska ske genom de tre huvudområdena trafik, teknologi och expertis. För att Tradedoubler ska kunna axla sin nya roll kommer bolaget öppna sin plattform för flera högkvalitativa trafikkanaler och använda egenutvecklad teknik för att göra fördjupande, datadrivna, analyser av konsumenters beteende på nätet.

Tradedoubler investerar i utvecklingen av en integrerad teknikplattform för annonsering. Den tekniska plattformen omfattar fler högkvalitativa trafikkällor än tidigare och möjliggör för kunder att nå en större marknad. Via plattformen kommer kunder även att kunna optimera resultatet med hjälp av databaserad analys och på ett effektivare sätt leverera riktad reklam. Sammanfattningsvis kommer Tradedoublers kunder kunna förbättra sina resultat inom prestationsbaserad marknadsföring.

Som ett första och omgående steg pågår rekrytering av 25 nya utvecklare.

Tradedoubler har 15 års erfarenhet inom prestationsbaserad marknadsföring och har djup förståelse om konsumenters beteenden på nätet samt erfarenhet av att planera och utforma effektiva prestationsbaserade marknadsföringkampanjer och program för kunder.

Ett nytt ledningsteam är på plats och kommer att leda genomförandet av strategin. Den nya ledningen kombinerar en bred kompetens med mångårig erfarenhet från Tradedoubler och branschen i stort.

– Tradedoubler är den enda aktören med ett kombinerat erbjudande av affiliate och white-label-teknologi. Den nya strategin stärker båda dessa affärsområden. Tradedoublers teknik, som förbättras ytterligare, gör att vi kommer att kunna samla in mer information om konsumenternas beteenden på nätet och därmed öka träffsäkerheten i marknadsföringen. Vi kan därmed leverera bättre resultat till våra kunder. Detta är det första steget på den resa som syftar till att maximera den databaserade träffsäkerheten av konsumenters beteende över flera digitala plattformar, säger Matthias Stadelmeyer.

För mer information kontakta:
Claes Burlin
Acting Vice President Product Development
+46 (0)70 995 08 29
claes.burlin@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns Accor, Disneyland Paris, Expedia Group, Microsoft Store, HP och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download