Tradedoubler, ledande inom prestationsbaserad marknadsföring, annonserar idag förvärvet av det oberoende tyska teknikföretaget Adnologies.

Med köpet av Adnologies får Tradedoubler tillgång till teknik som både kompletterar och breddar det nuvarande kunderbjudandet. Det är i linje med den nya strategi som presenterades i november.

Adnologies produkter och tjänster omfattar ett brett spektrum av den digitala värdekedjan inom data-driven annonsering inklusive ad server, demand-side platform (DSP), data management platform (DMP), data exchange (DX), och supply-side platform (SSP) samt verktyg för dynamisk display- och videoproduktion.

Företaget har 15 anställda varav sju är utvecklare. 2014 uppgick omsättningen till 2,2 MEUR. Adnologies grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Hamburg.

Förvärvet slutfördes idag.

Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler, kommenterar förvärvet: ”Jag är mycket glad att kunna tillkännage förvärvet av Adnologies. Bolagets produktportfölj kompletterar vår egen portfölj på ett utmärkt sätt. Affären är ytterligare ett viktigt steg för att realisera vår nya strategi för att bli ledande när det gäller att förse kunderna med träffsäkra resultat genom trafik, teknik och expertis.”

Stockholm 26 januari, 2015
TradeDoubler AB (publ.)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
26 januari 2015 klockan 13:15.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download