Bakgrund
Den 20 maj 2015 publicerade Gravity4 ett pressmeddelande avseende Tradedoubler:
“Gravity4 has announced that its board of directors has doubled its offer of 282,350,000 kr for publicly traded Tradedoubler AB headquartered in Sweden. Gravity4 will purchase publicly traded Tradedoubler AB 282,350,000 kr (equivalent to 6.67 kr per share) in cash upon closing, additional to the equivalent of that amount in Gravity4 stock. This offer would value the full transaction at 546,740,000 (equivalent to 13.4 kr per share).”

Tradedoublers styrelse svarade den 20 maj 2015 i ett brev till Gravity4:
“We note your continued interest in acquiring shares in Tradedoubler AB, including your “offer press release” of today.” Tradedoubler’s shares are admitted to trading on the regulated market NASDAQ Stockholm. Any offer to acquire shares must be made through a public takeover offer in accordance with applicable Swedish takeover regulations. The regulations also cover actions before such an offer is made and the actions of the board of directors of the target company. The proposed transaction is incompatible with these rules. For example, a public offer must follow a strictly prescribed format and may not be made public until the offeror has made a certain undertaking towards Nasdaq Stockholm. A breach of the relevant takeover regulations may render you sanctions from the Swedish Financial Supervisory Authority, including a prohibition of making an offer and fines up to SEK 100 million. We therefore recommend that you immediately obtain relevant legal Swedish advice. As for now, Tradedoubler regards this matter closed and has no reason to take any further actions. For any further contact with the company, please contact Mikael Nachemson directly.”

Den 21 maj 2015 erhöll Tradedoubler ett e-mail från Gravity4 som bland annat innehöll följande:
“Gravity4 is in receipt of your letter, and the board of directors of Gravity4, has now rescinded its second offer for Tradedoubler AB.”

Mikael Nachemson, vice styrelseordförande för Tradedoubler, kommenterar:
”Tradedoubler har en lång track record som ett internationellt bolag inom prestationsbaserad marknadsföring. Gravity4:s intresse är en signal och god indikation på att Tradedoublers nya positionering och strategi är attraktiv för andra bolag inom vår bransch. Som en följd av att Gravity4:s icke-förankrade intresseanmälan offentliggjordes hade styrelsen i Tradedoubler ingen möjlighet att påbörja en konfidentiell dialog med Gravity4 i enlighet med marknadspraxis. Gravity4:s tillbakadragande av sitt intresse är ett resultat av hur Gravity4 hanterade sitt intresse att förvärva Tradedoubler.”

Med beaktande av ovan betraktar Tradedoubler ärendet som avslutat.

Stockholm 22 maj, 2015
TradeDoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2015 klockan 12:30.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download