Tradedoubler meddelar att Bolaget har ingått ett finansieringsavtal med ett svenskt kreditinstitut om 71 MSEK på marknadsmässiga villkor med en löptid på 3 år. Finansieringsavtalet består av ett lån om 60 MSEK samt en rörelsekapitalfacilitiet om 11 MSEK.

Dessutom har Bolaget ingått ett låneavtal med Bolagets huvudägare Reworld Media S.A. om 40 MSEK på marknadsmässiga villkor och med en ränta på samma nivå som i avtalet ovan.

Finansieringen har upptagits för att finansiera Bolagets återköp av obligationer i det återköpserbjudande som tidigare kommunicerats.

Bolaget utreder även förutsättningar för att genomföra en företrädesrättsemission inom en snar framtid. Inga beslut har fattats kring detta. Bolaget kommer att återkomma om ett sådant beslut skulle fattas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tradedoubler AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 8:30.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: Matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 18 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en maknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg ADAPT.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download