TradeDoubler AB (publ) emitterar obligationslån om 250 MSEK på den svenska obligationsmarknaden

Tradedoubler har beslutat att emittera ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 250 MSEK med förfall den 20 december 2018. Obligationslånet kommer att löpa med en fast ränta om 6,75 % och ha ett totalt rambelopp om 375 MSEK. Tradedoubler avser att an­söka om notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i transaktionen.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresset för obligationen bland investerare. Den övertecknade emissionen stärker vår finansiella position ytterligare och är ett viktigt led i att långsiktigt förbättra förutsättningarna för expansion”, säger Rob Wilson, VD och koncernchef i Tradedoubler.

Stockholm den 11 december 2013

TradeDoubler AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 december 2013 klockan 19.00.

För ytterligare information kontakta:

Rob Wilson
VD och Koncernchef
Telefon: +44 7500667587
E-mail: rob.wilson@tradedoubler.com

Peter Larsson
Styrelseordförande
Telefon: +46 84050800
E-mail: peter.larsson@monterro.se

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download