Stockholm, 27 september 2013

Igår den 26 september 2013 höll TradeDoubler AB (publ) en extra bolagsstämma i bolagets lokaler på Sveavägen i Stockholm.

Styrelsearvode
Bolagsstämman beslutade om att sänka arvodet till styrelsen samt att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med TradeDoubler AB, får faktureras av ledamöternas bolag i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelse och revisorer
Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska ändras från fem till sex utan suppleanter. Nyval skedde av följande personer som ordinarie ledamöter av styrelsen; Thomas Bill, Peter Larsson och Lars Sveder. Det noteras att Kristofer Arwin och Mats Sundström har ställt sina platser i styrelsen till förfogande. Peter Larsson valdes till styrelsens ordförande. Martin Henricson, Caroline Sundewall och Simon Turner kvarstår som ledamöter.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter bolagsstämman.
För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Ragnarsson, CFO
Tel: 08-405 08 00
Email: ir@tradedoubler.com

Övrig information
Denna information är sådan som Tradedoubler ska offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 27 september 2013 kl. 8.30.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse i kombination med djupgående lokal expertis gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk bestående av cirka 140 000 publishers. Bolaget var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på: www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download