TradeDoubler AB (publ) offentliggjorde den 11 december 2013 att bolaget beslutat att emittera en obligation om 250 MSEK inom ett totalt rambelopp om 375 MSEK på den svenska obligationsmarknaden. Löptiden på obligationen är fem år och den löper med en årlig kupong om 6,75 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet vid NASDAQ OMX Stockholm och första dag för handel beräknas vara den 15 januari 2014. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets webbplats www.tradedoubler.com, och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Stockholm 14 januari, 2014

TradeDoubler AB (publ.)

För ytterligare information kontakta:

Rob Wilson
VD och Koncernchef
Telefon: +44 7500667587
E-mail: rob.wilson@tradedoubler.com

Peter Larsson
Styrelseordförande
Telefon: +46 708327268
E-mail: peter.larsson@monterro.se

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download