Tradedoubler tillkännager att Bolaget har slutfört en marknadsmässig omförhandling avseende sitt nuvarande låneavtal med Bolagets huvudägare Reworld Media S.A. Bolaget har utökat sin nuvarande facilitet med Reworld Media S.A. från 40 MSEK till totalt 10,95 MEUR för att återbetala Bolagets lån på 71 MSEK till ett svenskt kreditinstitut. Faciliteten med Reworld Media S.A är på marknadsmässiga villkor och har en löptid till 2026 med en räntesats som är mindre än hälften av det tidigare lånet hos det svenska kreditinstitutet. Vidare har Tradedoubler ett åtagande att utöka lånet med 2–3 MEUR.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CET den 2 augusti 2019.

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en maknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download