Mot bakgrund av Nasdaq Stockholms beslut om handelsstopp den 11 oktober 2018 avseende Tradedoublers aktie har börsen, i enlighet med sitt regelverk, ålagt bolaget att kommentera handelsstoppet.

Tradedoubler erhöll under eftermiddagen den 10 oktober 2018 ett så kallat letter of intent från bolagets största aktieägare Reworld Media S.A. med ett indikativt intresse avseende ett offentligt uppköpserbjudande avseende bolagets aktier. Utöver ett indikativt budintresse samt att ett sådant erbjudande skulle kunna offentliggöras i början av november innehåller brevet inte några prisindikationer eller övriga villkor avseende ett eventuellt uppköpserbjudande.

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018, kl 16:45.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg ADAPT. Några av Tradedoublers annonsörer är Accor, Microsoft Store, HP och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download