Positiv utveckling under kvartalet

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2011

·         Nettoomsättningen steg till 2 179,8 (2 068,0) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade nettoomsättningen med 13%.

·         Bruttoresultatet steg till 483,9 (477,3) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade bruttoresultatet med 8%.

·         Rörelseresultatet (EBIT) steg till 83,6 (50,4) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade rörelseresulta­tet med 105%.

·         Kassaflöde från den löpande verksamheten var 61,7 (-83,4) MSEK.

·         Resultatet per aktie var 1,39 (0,97) SEK.

TREDJE KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2011

·         Nettoomsättningen steg till 736,0 (697,9) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade nettoomsättningen med 10%.

·         Bruttoresultatet steg till 160,0 (154,7) MSEK, justerat för valutaförändringar ökade bruttoresultatet med 6%.

·         Rörelseresultatet (EBIT) steg till 29,8 (24,8) MSEK. Justerat för valutaförändringar ökade rörelseresultatet med 24%.

·         Kassaflöde från den löpande verksamheten var 49,1 (20,4) MSEK.

·         Resultatet per aktie var 0,48 (0,26) SEK.

·         Avtal tecknades om att stödja en av våra viktigaste kunder i mer än 15 nya länder.

·         Antalet mobila transaktioner växte snabbt och bolaget initierade ytterligare produktutveckling för mobila plattformar.

 
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapporten presenteras vid en press­ och analytikerträff den 2 november kl. 10.30 i TradeDoublers lokaler på Sveavägen 20.

Presentationen kan också följas via webbcast på länk som åter­finns: https://www.tradedoubler.com/cp-sv/investors/

Share this on:

Download the full report

Download