Mot bakgrund av att Tradedoubler för en kort tid sedan fick en ny huvudägare har valberedningen beslutat att dra tillbaka det förslag avseende styrelsesammansättning som offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 23 februari 2015.

Kallelsen till årsstämman som idag har offentliggjorts av bolaget innehåller inte några förslag från valberedningen avseende (i) antalet styrelseledamöter, (ii) styrelseledamöter och styrelseordförande och (iii) arvode för styrelse- och kommittéarbete.

Huvudägaren i TradeDoubler AB (publ), Reworld Media S.A. France, har utsett Gautier Normand, COO och medgrundare av Reworld Media, som ny ordförande i valberedningen. Han ersätter Thomas Bill (som var utsedd av den tidigare huvudägaren Monterro).

Valberedningens arbete inför årsstämman kommer att fortsätta och dess fullständiga förslag kommer att offentliggöras och även presenteras på bolagets hemsida så snart valberedningen har beslutat om förslagen.

Valberedningen består av Gautier Normand, utsedd av Reworld Media S.A. (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden och Peter Larsson, styrelseordförande.

Årsstämman äger rum tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.

Stockholm den 1 april, 2015
TradeDoubler AB (publ)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
1 april, 2015 klockan 14:35.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till ett av de mest framgångsrika paneuropeiska företag inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 115 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download