Förnyat affärsfokus

(I denna bokslutskommuniké redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges. Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2011 om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.)

HELÅRET 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 307,7 (2 612,7) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 10%
 • Bruttoresultatet uppgick till 541,5 (626,5) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 12%
 • Förändringsrelaterade kostnader uppgick till cirka 31 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,0 (127,1) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (EBIT)1 uppgick till ca 36,3 (127,1) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -14,9 (123,6) MSEK
 • Resultatet per aktie för kvarvarande verksamhet var -0,2 (2,2) SEK
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2012 (1,50 SEK per aktie)

FJÄRDE KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 567,7 (701,5) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 17%
 • Bruttoresultatet uppgick till 134,6 (167,2) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 17%
 • Förändringsrelaterade kostnader uppgick till 10,9 MSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,1 (38,7) MSEK
 • Justerat rörelseresultat (EBIT)1 uppgick till 14,1 (38,7) MSEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -6,6 (67,9) MSEK
 • Resultatet per aktie för kvarvarande verksamhet var 0,0 (0,9) SEK
 • Regionala kontor förstärktes, vilket har möjliggjort kostnadsbesparingar genom avveckling av vissa lokalkontor
 • Andrew Buckman rekryterades som ny COO

UTSIKTER

 • Marknaden inom prestationsbaserad marknadsföring förväntas visa fortsatt tillväxt under 2013. Bolaget förväntas återgå till att växa i takt med marknaden under andra hälften av 2013.
 • Rörelsekostnader före avskrivningar beräknas under 2013 uppgå till 35-37 MSEK per månad. Kostnadsintervallet har tidigare uppskattats till 35-39 MSEK.

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Bokslutskommunikén presenteras vid en press­ och analytiker­träff den 6 februari kl. 10.00 i Tradedoublers lokaler på Svea­vägen 20. Presentationen kan också följas via webbcast på länk som nås via: http://financials.tradedoubler.com/sv/investorrelations

Share this on:

Download the full report

Download