Tradedoublers regelefterlevnad med GDPR

EU General Data Protection Regulation (GDPR) började verka den 25e Maj, 2018. Samtliga EU medlemsstater har nu samma juridisk formulering gällande skyddandet av personlig data. Intentionen med denna reglering är att ge individer mer kontroll över deras personlig data samt att säkerställa att organisationer har lämpliga processer och system på plats vid datainsamling. Allvarliga bestraffningar kan förekomma organisationer som inte följer dessa dataregleringar.

Grundläggande principer för dataskydds principer

Ansvar

Organisationer behöver bevisa att de håller sig till GDPR ramverket.

Syftesbegränsning

Personlig data får inte användas på ett sätt som är oförenlig med syftet för den initiala datainsamlingen. Information kring syftet bör vara förståeligt och lättillgängligt.

Tillstånd

Tillgång till personlig data skall endast finnas för de personer som behöver den för att utföra deras arbete. Integritet genom design och integritet som standard.

Hur Tradedoubler säkerställer att de är GDPR-kompatibla

Med assistens från våra GDPR experter så har vi uppdaterat vår Personal Data Documentation inklusive Privacy Impact Assessments och samtliga funktionella policys. We har underskrivna Data Processing Agreements (DPA’s) med våra data behandlare. Tradedoublers publicister är våra sub-datahandlare och vi har justerat våra publicistavtal så att de är GDPR kompatibla. Våra policys, GDPR dokumentation, tillgång till personlig data, lagringsperioder och förfrågningar om tillstånd att samla data från användare (data subjekts, annonsörer, publicister, Tradedoubler anställda och anställningskandidater) har granskats och justerats till att bli GDPR kompatibelt. Samtliga anställda har undergått GDPR utbildningar och standard DPA Appendix för våra annonsörer är framtagen och finns nedan.

Vid utebliven godkännande av våra redigerade villkor så kommer du inte ha tillgång till våra tjänster.

Utsedd DPO för Tradedoubler gruppen

dpo@tradedoubler.com