Avsikten med köpet är att integrera Zezam-verksamheten med Tradedoublers dotterbolag Metapic AB och ytterligare utöka satsningen inom influencer marketing.

Den initiala kassaflödeseffekten för Tradedoubler kommer inledningsvis att vara cirka -1,8 MEUR för aktierna, den utestående skulden i bolaget samt med avdrag för kassan i bolaget. En tilläggsköpeskillingsstruktur kommer att finnas på plats fram till 2026 och kan förlängas till 2028 under vissa premisser. Tilläggsköpeskillingen beräknas aldrig överstiga den EBITDA som genereras från den kombinerade influencerverksamheten.

 

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler

Tel: +46 8 405 08 00

Email: ir@tradedoubler.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2023 kl. 08:00 CEST.

 

 

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat över 20 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

 

 

Share this on:

Download the full press release

Download