Gravity4 informerade i morse Tradedoubler via e-mail att Gravity4:s styrelse har upphävt det ”andra budet” på Tradedoubler. Nasdaq Stockholm har beslutat att upprätthålla handelsstoppet på Tradedoublers aktie. Så som Tradedoubler förstår situationen är anledningen till handelsstoppet en pågående utvärdering av pressmeddelandet från 20 maj 2015 där Gravity4 ”fördubblade sitt erbjudande till Tradedoubler”. Handelsstoppet är beslutat av Nasdaq Stockholm och är en fråga som Tradedoubler inte råder över. Tradedoubler kommer att återkomma med ytterligare information i sinom tid.

Stockholm 21 maj, 2015
TradeDoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2015 klockan 16:40.

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download