Stockholm, 16 april 2013

Tradedoubler tillämpar ny segmentsrapportering från 1 januari 2013

Från och med den 1 januari 2013 tillämpar Tradedoubler en ny segmentsrapportering där segmenten utgörs av sex marknadsenheter inom affärsenheten Network samt affärsenheten Technology som fortsätter att redovisas som ett separat segment.

Den nya finansiella rapporteringen avspeglar den organisation som presenterades i bokslutskommunikén för 2012.

De marknadsenheter som rapporteras är:

DACH: Schweiz, Tyskland, Österrike
East: Litauen, Polen, Ryssland
France & Benelux: Belgien, Frankrike, Nederländerna
Nordics: Danmark, Finland, Norge, Sverige
South: Brasilien, Italien, Portugal, Spanien
UK & Ireland: Storbritannien, Irland

Kostnaderna för de centrala affärsfunktionerna Chief Operating Officer, International Sales, Client Support och Corporate Clients kommer att fördelas ut på enheterna ovan samt Technology. Kostnaderna för de centrala funktionerna VD, Finance, Products & IT, Legal, HR, Marketing kommer att redovisas separat. Till skillnad från tidigare kommer enheterna att rapporteras utifrån nettoomsättning och EBITDA, det vill säga rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Bifogade tabeller visar jämförelsetal för 2011 och 2012 omräknade enligt den nya segmentsrapporteringen.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ragnarsson, CFO
Tel: 08-405 08 00
Email: ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.se

Share this on:

Download the full press release

Download