2016 förvärvade Tradedoubler en minoritetsandel i DynAdmic för totalt 1,2 MEUR. Aktieägarna i DynAdmic har nu kommit överens om, förutsatt uppfyllnad av vissa villkor, att sälja företaget till Smart (en franskledande oberoende adtech-plattform). Beloppet för Tradedoubler är cirka 2 MEUR (cirka 1,75 MEUR betalas vid closing senare i juli 2021) och en möjlig framtida betalning om 0,25 MEUR beroende på företagets framtida resultat.

För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.00 CEST den 1 juli 2021.

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi.  Kombinerat 19 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en maknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com  

Share this on:

Download the full press release

Download