Stockholm, 8 maj 2013

Igår den 7 maj 2013 höll TradeDoubler AB (publ) sin årsstämma i bolagets lokaler på Sveavägen i Stockholm.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade om arvode till styrelse och revisorer i enlighet med valberedningens förslag.

Styrelse och revisorer
Ordinarie styrelseledamöterna Mats Sundström, Kristofer Arwin, Martin Henricson, Caroline Sundewall och Simon Turner omvaldes. Mats Sundström omvaldes till styrelsens ordförande. Heléne Vibbleus Bergquist avböjde omval.

Ernst & Young omvaldes som revisor för ett år, med Thomas Forslund som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning inför årsstämman 2014
Årsstämman beslöt i enlighet med valberedningens förslag till beslut om valberedning inför årsstämman 2014.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, vilket i princip motsvarar 2012 års Prestationsrelaterade Aktieprogram. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 omfattande maximalt 365 000 aktier (samt ytterligare maximalt 110 000 aktier som säkring för sociala avgifter) för upp till 17 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören. Tilldelning av Prestationsaktier baseras på en genomsnittlig årlig procentuell ökning av vinst per aktie under räkenskapsåren 2013 till 2015, jämfört med räkenskapsåret 2012.

Bolaget har tidigare genomfört förvärv av 130 000 egna aktier. För att fullgöra åtaganden under Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 (inklusive sociala avgifter) föreslogs att dessa 130 000 aktier skulle användas. Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av maximalt 345 000 aktier, samt om överlåtelse av dessa och de 130 000 egna aktierna. Högst 365 000 aktier får överlåtas till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013, medan högst 110 000 aktier, före årsstämman 2014, får överlåtas på NASDAQ OMX Stockholm i syfte att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter.

Konstituerande styrelsemöte
Ett konstituerande styrelsemöte hölls efter årsstämman.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till http://financials.tradedoubler.com/sv/bolagsstyrning/Bolagsstamma/

För ytterligare information kontakta:

Rob Wilson, CEO
Tel: + 46 8 40 50 800
Email: ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download