Från och med den 1 januari 2014 tillämpar Tradedoubler en ny segmentsrapportering. Tradedoubler kommer att redovisa de geografiska segmenten inom Affiliate, segmentet Technology, samt Other som primärt representerar den icke-strategiska kampanjaffären. Med de förändringar som görs kommer de geografiska segmenten inom Affiliate tillsammans med Technology summera till kärnaffären Performance Marketing.

Regioner som kommer att redovisas från och med 1 januari 2014 är;

DACH: Schweiz, Tyskland, Österrike

France & Benelux: Belgien, Frankrike, Nederländerna

UK & Ireland: Irland, Storbritannien

South: Brasilien, Italien, Portugal, Spanien

North: Danmark, Finland, Litauen, Norge, Polen, Sverige

Förändringen jämfört med tidigare är främst att den icke strategiska kampanjaffären bryts ut från kärnaffären och redovisas som en del av Other. Regionerna East och Nordics slås också ihop och redovisas under Region North.

I enlighet med tidigare kommer kostnader för centrala affärsfunktioner att fördelas ut per segment och kostnader för VD, finansfunktionen, produktutveckling etc. redovisas separat. Segmenten kommer som tidigare att rapporteras utifrån nettoomsättning och EBITDA, det vill säga rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

Bifogade tabeller visar jämförelsetal för 2012 och 2013 omräknade enligt den nya segmentsrapporteringen.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Ljunglöf, CFO

Tel: 08-405 08 00

Email: ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 130 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download