Publiceringsdatum och händelser

Bolagsstämma

Bolagsstämma 2022

Delårsrapport

Januari - Mars 2022

Delårsrapport

Januari - Juni 2022

Delårsrapport

Januari - September 2022

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller via ombud.