Publiceringsdatum och händelser

Bolagsstämma

Bolagsstämma 2024

Delårsrapport 2024

Januari - Mars 2024

Årlig rapport

Årlig rapport 2023

Delårsrapport 2023

Januari - December 2023

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller via ombud.