Valberedningen har nu avslutat sitt arbete inför Tradedoublers årsstämma 2015.

Valberedningen föreslår att Peter Åström väljs till ny ledamot i Tradedoublers styrelse och att omval sker av Martin Ahrend, Thomas Bill, Martin Henricson, Peter Larsson och Mernosh Saatchi. Valberedningen föreslår omval av Peter Larsson till ordförande i styrelsen, som enligt förslaget kommer att bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Peter Åström är grundare och VD för EBC Executive Board Consulting AB. Peter är civilekonom och har tidigare bland annat varit VD för Entraction Holding AB, ett företag inom den digitala spelindustrin, samt VD för flera bolag inom Schibsted- respektive Brio koncernerna. Peter är styrelseordförande i Betting Promotion Sweden AB och styrelseledamot i Nordic Leisure AB, båda företagen är noterade på First North, samt styrelseledamot i Sportway AB.

Förslaget uppfyller kraven på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bestått av Thomas Bill, utsedd av Monterro 1A AB (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden samt Peter Larsson, styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Årsstämman äger rum tisdagen den 5 maj 2015 i Stockholm.

Stockholm den 23 februari, 2015
TradeDoubler AB (publ.)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 februari 2015 klockan 15:00.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Bill, valberedningens ordförande
Tel: 08-40 50 700

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till ett av de mest framgångsrika paneuropeiska företag inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download