Tradedoubler annonserar idag det sista steget mot att etablera en regionstruktur i Norden. Det innebär att kontoret i Oslo stängs. Stora norska kunder kommer att skötas av ett team med specialister i Stockholm. Kristoffer Klockare fortsätter i sin roll som regionchef för Norden.

Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler, kommenterar förändringen: ”Genom att etablera regionala nivåer inom vår europeiska verksamhet säkerställer vi en hög servicenivå inom prestationsbaserad marknadsföring för alla våra kunder. De flesta av våra nordiska kunder är verksamma i hela regionen och den nya strukturen gör att vi kan erbjuda dem en enskild kontaktpunkt för all sin verksamhet.”

Kostnaden kopplad till kontorsstängningen är begränsad. Antalet anställda i Oslo uppgår till sju personer.

Stockholm 23 januari, 2015
TradeDoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
23 januari 2015 klockan 10:45.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download