Styrelsen för Tradedoubler har beslutat att VD och koncernchef Rob Wilson lämnar sin tjänst. Matthias Stadelmeyer har utsetts till tillförordnad VD och arbetet med att rekrytera en ny VD och koncernchef har inletts. Samtidigt redovisas preliminära resultatsiffror för första kvartalet 2014 i korthet:

MSEKQ1 2014Q1 2013
Nettoomsättning445528
Bruttoresultat101119
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)1219

– Avgående VD Rob Wilson har på ett förtjänstfullt sätt etablerat Tradedoublers support- och servicecenter i Telford och samtidigt reducerat bolagets kostnader avsevärt. Intäktsutveckling har dock under längre tid varit en besvikelse. Vi kommer nu att ytterligare öka vårt fokus på att nå tillväxt. Styrelsen anser att detta kräver ett förändrat ledarskap och har inlett en rekrytering av en ersättare till Rob Wilson, säger Peter Larsson, styrelseordförande i Tradedoubler.

– Den nyligen genomförda omstruktureringen av bolaget, som innebär betydande besparingar, tillsammans med den vid årsskiftet emitterade företagsobligationen om 250 MSEK och tidigare annonserade förstärkningar i ledningsgruppen gör att bolaget enligt styrelsens bedömning är väl rustat inför framtiden, avslutar Peter Larsson.

Tillförordnad VD Matthias Stadelmeyer har arbetat på Tradedoubler sedan 2007 och har haft flera seniora positioner genom åren. Matthias har ansvarat för bolagets technologydivision från London och har senast varit regionschef för Tyskland, Österrike och Schweiz samt Vice President Operations.

Tradedoublers fullständiga rapport för första kvartalet 2014 redovisas den 6 maj 2014.

Stockholm 22 april, 2014

TradeDoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 klockan 08.00.

För ytterligare information kontakta:

Peter Larsson, styrelseordförande Tradedoubler, tel: +46 70 832 72 68

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 130 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download