TradeDoubler Aktiebolag (publ) (“Tradedoubler” eller “Bolaget”) meddelar härmed att bolaget kommer att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer 2013/2018 med ISIN SE0005567096 (“Obligationerna”) i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Bolaget skickade den 12 november 2018 en oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 9 november 2018.

Datum för inlösen är satt till den 6 december 2018. I enlighet med villkoren för Obligationerna kommer Obligationerna att inlösas till ett belopp motsvarande 75,00 procent av det nominella beloppet per Obligation (dvs 750 000 kronor per Obligation).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 29 november 2018 är registrerad som innehavare av Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med inlösen kommer obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en begäran om anbud att köpa eller sälja Bolagets värdepapper.

För ytterligare information kontakta:

Viktor Wågström, CFO
Email: viktor.wagstrom@tradedoubler.com

Om denna information

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.00 CET den 12 november 2018.

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en maknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och var då en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt egenutvecklade BI-verktyg ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download