Tradedoubler AB : Delårsrapport januari – juni 2012

Tuffare marknadsklimat

(I denna delårsrapport redovisas koncernens siffror exklusive avvecklad verksamhet om inte annat anges.)
(Sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2011 om inget annat anges.)

DELÅRSPERIODEN JANUARI – JUNI 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 213,9 (1 257,3) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 4%. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,9 (57,1) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 83%:
  • Bruttoresultatet uppgick till 287,2 (306,8) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 7%.
  • Bruttomarginalen uppgick till 23,7% (24,4%).
  • Rörelsekostnaderna inkluderar ca 15 MSEK i förändringsrelaterade kostnader.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -21,8 (9,9) MSEK, i huvudsak till följd av lägre försäljning.
 • Resultatet per aktie var -0,02 (0,80) SEK.

ANDRA KVARTALET APRIL – JUNI 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 573,7 (604,8) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 6%. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,8 (22,2) MSEK:
  • Bruttoresultatet uppgick till 140,8 (149,5) MSEK, en nedgång justerat för valutaförändringar med 6%.
  • Bruttomarginalen uppgick till 24,5% (24,7%).
  • Rörelsekostnaderna inkluderar ca 10 MSEK i förändringsrelaterade kostnader.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var -12,7 (-31,9) MSEK, i huvudsak till följd av lägre försäljning.
 • Resultatet per aktie var -0,25 (0,33) SEK.
 • Lågkonjunktur i södra Europa medförde sjunkande volymer i dessa länder. Priskonkurrensen tilltog i norra Europa.
 • I segmentet Technology ökade nettoomsättning och resultat.
 • Den 1 augusti tillträder Rob Wilson som VD och Jonas Ragnarsson som CFO.

 

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Delårsrapporten presenteras vid en press­ och analytikerträff den 27 juli kl. 10.00 i Tradedoublers lokaler på Sveavägen 20. Presentationen kan också följas via webbcast på länk som nås via: http://financials.tradedoubler.com/.

Share this on:

Download the full report

Download