Aktieägarna i TradeDoubler AB (publ) org. nr. 556575-7423 har tidigare kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 11 februari 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr., Stockholm. 

Reworld Media S.A. föreslår extra bolagsstämman följande:

–       att Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, väljs till bolagsstämmans ordförande;

–       att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter;

–       att arvodet till styrelsen ska kvarstå oförändrat i enlighet med beslutet som fattades på årsstämman 2015;

–       att arvode inte utgår till styrelseledamot som är anställd i koncernen;

–       att styrelsearvode, efter särskild överenskommelse med TradeDoubler AB, får faktureras genom av ledamoten helägt bolag. Om så sker skall det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter samt med mervärdesskatt;

–       att följande personer väljs som ordinarie ledamöter av styrelsen: Pascal Chevalier (omval), Gautier Normand (omval), Nils Carlsson (nyval), Jérémy Parola (nyval) och Erik Siekmann (nyval);

–       att Pascal Chevalier omväljs till styrelsens ordförande.

Fullständiga förslag inklusive presentationer av de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängliga i elektroniskt format på bolagets webbplats www.tradedoubler.com. Kopior av dessa handlingar kommer även att, utan kostnad för mottagaren, sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

___________________________

Reworld Media S.A.
Februari 2016

För mer information, kontakta:
Pascal Chevalier
Tel : +33 6 09 16 72 75
pchevalier@reworldmedia.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download