Valberedningen har nu avslutat sitt arbete inför Tradedoublers årsstämma 2014.

Valberedningen föreslår att Martin Ahrend, Henrik Kvick och Mernosh Saatchi väljs till nya ledamöter i Tradedoublers styrelse och att omval sker av Peter Larsson, Thomas Bill och Martin Henricson. Lars Sveder och Simon Turner har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Peter Larsson till ordförande i styrelsen, som enligt förslaget kommer att bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Mernosh Saatchi är grundare och VD för reklambyrån Humblestorm AB där hon jobbar med kunder som Microsoft, Telia och Svenskt Näringsliv. Mernosh är styrelseledamot i MQ och var medlem i regeringens Framtidskommission. Martin Ahrend arbetar som konsult inom e-handel och digital annonsering och har tidigare varit VD på bland annat Bink AB och di.se. Henrik Kvick driver det privata investmentbolaget Henrik Kvick AB och är styrelseordförande i 203 Web Group AB, Net Gaming Europe AB samt NetJobs Group AB.

Förslaget uppfyller kraven på mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Valberedningen har bestått av Thomas Bill, utsedd av Monterro 1A AB (ordförande), Henrik Kvick, utsedd av Henrik Kvick AB, Johan Strandberg, utsedd av SEB samt Peter Larsson, styrelsens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Årsstämman äger rum tisdagen den 6 maj 2014 i Stockholm.

Stockholm den 14 februari 2014, TradeDoubler AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari 2014 klockan 15.00.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Bill, valberedningens ordförande, +46 8 20 05 56

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download