Idag höll TradeDoubler AB (publ) en extra bolagsstämma i bolagets lokaler i Stockholm.

Styrelsearvode
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med Reworld Medias förslag, att arvode till styrelsen ska kvarstå oförändrat i enlighet med beslutet som fattades på årsstämman 2015.

Styrelse
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med Reworld Medias förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem stycken. Till ordinarie styrelseledamöter valdes, i enlighet med Reworld Medias förslag, Pascal Chevalier, Gautier Normand, Nils Carlsson, Jérémy Parola och Erik Siekmann. Pascal Chevalier valdes till styrelsens ordförande.

För fullständig information om varje förslag som antogs av bolagsstämman hänvisar vi till www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download