TradeDoubler Aktiebolag (publ) (“TradeDoubler”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en nyemission av totalt 3 120 000 C-aktier. Emissionen av aktier har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i TradeDoubler har förändrats.

Efter emissionen ovan uppgår det totala antalet aktier i TradeDoubler till 45 927 449, varav 42 807 449 stamaktier och 3 120 000 C-aktier, motsvarande 45 927 449 röster i bolaget. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till 18 370 979,6 kronor.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 September 2015 klockan 09:00.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler
Tel: +49 (0)89 2158 72 290, Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download