Styrelseledamoten Caroline Sundewall har på egen begäran valt att avgå ur Tradedoublers styrelse.

Styrelsen i Tradedoubler skall enligt bolagsordningen innehålla minst fem, max nio, ordinarie styrelseledamöter. Efter att Caroline Sundewall avgått består styrelsen av fem ordinarie styrelseledamöter. Val av eventuell ytterligare ordinarie styrelseledamot kommer att hållas vid nästkommande ordinarie årsstämma.

För mer information, kontakta:

Peter Larsson, styrelseordförande; +46 (0)8 40 50 800

Om Tradedoubler 

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download