Tradedoubler undersöker möjligheten att ge ut en företagsobligation, samt eventuella villkor för en sådan. Företaget är verksamt på marknader med goda tillväxtmöjligheter, och har nyligen tagit flera steg mot att ytterligare intensifiera ansträngningarna för att återgå till lönsam tillväxt. Bolagets styrelse vill tillse att företaget är väl finansierat för att fullt ut kunna kapitalisera på nya och kommande möjligheter på marknaden, samt att verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt. Följaktligen undersöker bolaget ytterligare finansieringsmöjligheter utöver sin starka balansräkning (nettokassan uppgick till 186 Mkr i slutet av september 2013).

Stockholm den 10 december 2013

Tradedoubler AB (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 december 2013 klockan 08.30.

För ytterligare information kontakta:

Rob Wilson
VD och Koncernchef
Telefon: +44 7500667587
E-mail: rob.wilson@tradedoubler.com

Peter Larsson
Styrelseordförande
Telefon: +46 84050800
E-mail: peter.larsson@monterro.se

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download