Stockholm 7 mars 2016

Yi Shi, innehavare av cirka 4 procent av aktierna i TradeDoubler AB, har utsetts till ledamot av valberedningen som därefter består av följande ledamöter:

  • Cédric Vincent (ordförande), utsedd av Reworld Media S.A.
  • Yi Shi
  • Pascal Chevalier, styrelsens ordförande

Tradedoublers årsstämma kommer att äga rum tisdagen den 3 maj 2016 i Stockholm.

För mer information, kontakta:
Cédric Vincent, valberedningens ordförande; +46 (0)8 40 50 800; c.vincent@ljcavocats.com

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2016 kan göra detta till valberedningens sekreterare Robert Ander (TradeDoubler’s Legal Counsel) via e-post: Robert.Ander@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på

Share this on:

Download the full press release

Download