Stockholm, 6 april 2016

Tradedoubler lanserar TD ENGAGE som en del av det nya erbjudandet inom prestationsbaserad marknadsföring

Utifrån dagens alltmer komplexa digitala marknad har Tradedoubler tagit fram en ny lösning, TD ENGAGE. TD ENGAGE kombinerar data med artificiell intelligens vilket ger e-handelsföretag ny kunskap för att identifiera och nå nya kunder med riktade erbjudanden.

”Lanseringen av TD ENGAGE är en del av Tradedoublers nya utökade kunderbjudande inom prestationsbaserad marknadsföring. Erbjudandet är skalbart och inkluderar ett antal digitala kanaler. Det nya produkterbjudandet använder en kombination av datadriven analys och artificiell intelligens för att expandera kundbasen för våra kunder. Det kommer att utvidga Tradedoublers adresserbara marknad avsevärt.” säger Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler.

TD ENGAGE använder artificiell intelligens för att analysera webbtrafik och ger därigenom företag en bättre förståelse för hur de olika målgrupperna agerar på nätet. Tradedoublers teknik bygger på analys av en miljard affiliate-transaktioner dagligen. Den tar fasta på 17 år av expertis inom dataanalys för att skapa sig en bild av konsumenters köpbeteende och bygger kundprofiler för hela marknaden. Verktyget för artificiell intelligens kombinerar återförsäljarnas data för att identifiera nya kundgrupper.

Onlinehandeln växer fortfarande snabbt. Samtidigt blir det allt svårare att förstå de komplexa beteendemönster som konsumenter uppvisar på nätet. Att bygga kundprofiler och skapa relevanta, vältajmade annonser i rätt kanal vid rätt tidpunkt är en utmaning. Företag måste analysera beteendemönster bland sina befintliga kunder för att enklare identifiera nya målgrupper. Därigenom kan annonseringen målinriktas och marknadsföringsinsatserna optimeras ytterligare. Tradedoublers analys pekar tydligt mot att konsumenter är öppna för nya varumärken och de uppskattar att få reklam som är relevant för dem. TD ENGAGE har utvecklats med detta i åtanke. Därmed kan företag identifiera och nå nya kunder på ett sätt som är riktat och välkommet.

För ytterligare information, se Tradedoublers nya hemsida, tradedoubler.com, eller kontakta:

Matthias Stadelmeyer
CEO Tradedoubler
Tel: +49 (0)89 2158 72 290

matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download