Tradedoubler kommer att publicera sin bokslutskommuniké för perioden januari-december den 2 Februari 2017. Detta är en ändring jämfört med tidigare kommunicerat datum, den 3 Februari 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tradedoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 Januari 2017 klockan 09:00.


För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. TD CONVERT är Tradedoublers affiliate-lösning där annonsörerna endast för de resultat som levereras. TD CONNECT är en global plattform som annonsörer kan använda för att hantera sina digitala marknadsföringsaktiviteter. TD ENGAGE är Tradedoublers full-service programmatic-lösning. TD ADAPT är ett marknadsledande business intelligence-verktyg som gör det möjligt för annonsörer att visualisera sin digitala marknadsföringsdata för att få de insikter som de behöver för att säkerställa att all marknadsföringsaktivitet är optimerad.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download