Med anledning av det pågående erbjudandet till innehavarna av den obligation Tradedoubler givit ut (se separat pressmeddelande som publicerades den 26 mars 2018), kommer bolaget att senarelägga publiceringen av sin kvartalsrapport för perioden januari – mars 2018 till den 23 maj 2018 (ursprungligt datum var den 3 maj 2018).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tradedoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2018 klockan 13:00.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi. Kombinerat 19 års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en maknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestations-baserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa och har sedan dess utvecklat sitt erbjudande till att inkludera datadrivna insikter och spårning av köpresor genom sitt eget verktyg ADAPT. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download