Stockholm, 23 oktober 2013

Vid årsstämman den 7 maj 2013 antogs direktiv för utseende av en ny valberedning. Valberedningen skall bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en representant samt styrelsens ordförande. Valberedningens sammansättning är baserad på aktieägarstatistik per den sista bankdagen i augusti 2013 samt övrig ägarinformation som var tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt.

En ny valberedning har utsetts och består av Thomas Bill, representerande Monterro (ordförande), Henrik Kvick representerande Henrik Kvick AB, Johan Strandberg, representerande SEB Fonder samt Peter Larsson, styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Thomas Bill, valberedningens ordförande; +46 (0)8 40 50 800; thomas.bill@monterro.se

Den aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2014 kan göra detta senast den 18 mars 2014 till valberedningens sekreterare Carol Spendilow (Tradedoublers chefsjurist) via e-post: Carol.Spendilow@tradedoubler.com

Om Tradedoubler

Tradedoubler är en internationell ledare inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse i kombination med djupgående lokal expertis gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk bestående av cirka 140 000 publishers. Bolaget var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på: www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download