Stockholm 29 december 2015

Som en del av det pågående effektiviseringsarbetet kommer Tradedoubler att minska antalet anställda med cirka tio personer. Minskningen hänför sig till bolagets ledning och övriga omkostnader. Åtgärden medför att fjärde kvartalet belastas med engångskostnader som beräknas till 10 MSEK.

Tomas Ljunglöf, CFO i Tradedoubler, har sagt upp sig och kommer att lämna bolaget senast i augusti 2016.

”Jag vill passa på att tacka Tomas för hans starka prestationer under de senaste två åren” säger Matthias Stadelmeyer, VD för Tradedoubler. ”Tomas och hans team har på ett mycket förtjänstfullt sätt bidragit i arbetet med att vända Tradedoubler. Å både styrelsens och ledningens vägnar önskar jag Tomas all lycka i framtiden.”

Under första kvartalet 2016 kommer Tradedoubler fortsätta att rulla ut sin nya lösning inom prestationsbaserad marknadsföring som genererar nya kunder till bolagets klienter. De annonserade effektiviseringsåtgärderna skapar förutsättningar för Tradedoubler att fortsätta utveckla och lansera nya kundfokuserade lösningar som utökar marknaden och skapar smartare digital marknadsföring med högre avkastning för kunderna.

För mer information, kontakta:
Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler 
Tel: +49 (0)89 2158 72 290; matthias.stadelmeyer@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Disney, Expedia och CDON. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download