Affiliate marknadsföring

Affiliate marknadsföring är en form av performance baserad marknadsföring där en annonsör (kund) ger ersättning till en eller flera publicister (refererad till ”affiliat”) för varje besökare eller kund som kommer ifrån deras hemsida och genom deras egna marknadsförings insatser.

Publicisten får mestadels ersättning för en förbestämd händelse, som en försäljning, en nyhetsbrev registrering, en app nedladdning eller klick. Publicisten är egentligen ett outsourcad säljteam för annonsören genom att de marknadsför deras produkter och får ersättning oftast i form av en procentuell andel av säljvärdet.

Affiliate Marketing