Årsstämman 2013 i Tradedoubler beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Tradedoublers Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013 för nyckelpersoner. Tradedoubler meddelar härmed att styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv av egna aktier kommer att kunna ske på NASDAQ OMX Stockholm fram till och med nästa årsstämma till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköp av aktier får inte ske 30 dagar före offentliggörande av en delårsrapport eller bokslutskommuniké, inkluderande dagen för offentliggörande av rapporten. Förvärv får ske av högst 345 000 aktier.

Styrelsen har, i samma syfte, även beslutat att överlåta bolagets egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2013. Högst 365 000 aktier får överlåtas fram till och med den 31 december 2016.

Det totala antalet aktier i TradeDoubler AB uppgår till 42 807 449, varav bolaget själv innehar 130 000 egna aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som TradeDoubler AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juni 2013 klockan 08.30.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Ragnarsson, CFO
Tel: 08-405 08 00
Email: ir@tradedoubler.com

Om Tradedoubler
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till mobila enheter.

Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer information finns på www.tradedoubler.com

Share this on:

Download the full press release

Download