Guvernanța corporativă

Tradedoubler” este o societate publică suedeză cu răspundere limitată cu sediul social în Stockholm.
Tradedoubler este listată la bursa NASDAQ Stockholm încă din 2005.
Guvernanța Tradedoubler este împărțită între următoarele părți:

Acționari
Consiliul de administrație
Directorul general și conducerea grupului
Statutul societății
Codul suedez de guvernanță corporativă

Consiliul de administrație a ales să se ocupe în comun de atribuțiile care revin comitetului de audit în conformitate cu Codul și cu Legea suedeză privind societățile comerciale, dar care pot fi îndeplinite și de consiliul de administrație în ansamblul său. În toate celelalte privințe, Tradedoubler a aplicat Codul fără abateri pe parcursul anului 2017. Adunarea generală anuală este cel mai înalt organ decizional al Tradedoubler, în cadrul căruia acționarii își exercită drepturile de a decide cu privire la afacerile societății și în care fiecare acțiune are un vot. Acționarii sunt informați prin intermediul site-ului web al Tradedoubler cu privire la dreptul lor de a avea un punct abordat în cadrul adunării generale anuale. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Guvernanță corporativă din raportul anual.

Consiliul de administrație

Consiliul de administrație este responsabil în ultimă instanță de organizarea Tradedoubler și de gestionarea operațiunilor. Consiliul de administrație elaborează orientări și instrucțiuni pentru operațiuni, gestionate de președintele și directorul general. La rândul lor, președintele și directorul general se asigură că Consiliul de administrație este informat în mod regulat cu privire la evenimentele importante pentru societatea-mamă, inclusiv cu privire la evoluția afacerilor, rezultatele, poziția financiară și lichiditățile grupului.

În conformitate cu Statutul societății, Consiliul de administrație este format din cel puțin cinci și cel mult nouă administratori. Directorii vor fi în funcție de la încheierea Adunării generale anuale în care au fost aleși până la încheierea următoarei Adunări generale anuale.

Pascal Chevalier

Pascal Chevalier, născut în 1967

Membru și președinte al Consiliului de administrație din 2015.

Independent în raport cu societatea și cu conducerea executivă. Dependent în raport cu
acționarii principali ai societății.

Educație: MBA de la IAE Paris, absolvent de inginerie IT la EPITDA.

Alte misiuni: Co-fondator și director general al Reworld Media S.A., membru al consiliului de administrație și director general al Sporever, membru al consiliului de administrație al 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group și Mobile Network Group.

Misiuni anterioare: Pascal a fost președinte al consiliului de administrație al Netbooster (Alternext Paris ALNBT), director al Prosodie din Londra (acum Cap Gemini), președinte al consiliului de administrație al CPI Venture.

Acționariat: 0 acțiuni.

Gautier Normand

Gautier Normand, născut în 1978

Membru al Consiliului de administrație din 2015.

Independent în raport cu societatea și cu conducerea executivă. Dependent în raport cu principalii acționari ai societății.

Educație: Școala de afaceri din Paris.

Alte misiuni: Co-fondator și director de operațiuni al Reworld Media S.A., membru al consiliului de administrație și director general adjunct al Sporever.

Misiuni anterioare: Director general al La Tribune, director de proiecte la NextRadio TV.

Acționariat: 0 acțiuni.

Jérémy Parola

Jérémy Parola, născut în 1987

Membru al Consiliului de administrație din 2016.

Independent în raport cu societatea și cu conducerea executivă. Dependent în raport cu principalii acționari ai societății.

Educație: Licență în marketing la EDHEC Business School și masterat în comunicare, marketing și management media la Celsa/La Sorbona.

Alte misiuni: Director de marketing web la Reworld Media S.A.

Misiuni anterioare: Director de dezvoltare comercială la La Tribune (ziar financiar).

Acționariat: 0 acțiuni.

Erik Siekmann

Erik Siekmann, născut în 1971

Membru al Consiliului de administrație din 2016.

Independent în raport cu societatea și cu conducerea executivă. Dependent în raport cu acționarii principali ai societății.

Educație: Studii în economie la Universitatea Tehnică din Berlin (TU Berlin).

Alte misiuni: Fondator și director general al Digital Forward GmbH și fondator și director general al Daytona Ventures GmbH, precum și cofondator și director general al ESP – eSales Performance Marketing GmbH.

Misiuni anterioare: CEO Blume 2000 new media AG și CEO și co-fondator al Valentins GmbH.

Acționariat: 0 acțiuni.

Xavier Penat

Xavier Penat, născut în 1976

Membru al Consiliului de administrație din 2023.

Independent în raport cu societatea, conducerea executivă și acționarii principali ai companiei.

Educație: A absolvit ESC Toulouse Business School din Franța cu o specializare în marketing B2B, precum și 20 de ani de experiență în dezvoltarea, investiția și lucrul pentru companii digitale specializate în marketing digital și publicitate.

Alte misiuni: Vicious Media, fondator și partener al Templo Ventures din Rio de Janeiro, fondator al startup-urilor braziliene și fondator și partener al agenției Reddoor din São Paulo

Misiuni anterioare: CEO, fondator și partener al Jussi, o agenție de tehnologie și marketing digital achiziționată de la Ogilvy Group, WPP

Acționariat: 0 acțiuni.

Conducerea companiei

Președintele și directorul general conduce gestionarea zilnică a afacerilor companiei în conformitate cu orientările și directivele consiliului de administrație și este asistat de conducerea grupului, care este formată în prezent din patru persoane. Conducerea grupului (conducerea societății) este compusă din CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer), CPO (Chief Product Officer) și CTO (Chief Technology Officer).

Matthias Stadelmeyer

CEO din aprilie 2014

Educație: A studiat managementul și ingineria industrială la Universitatea de Științe Aplicate din München.

Alte misiuni: Matthias a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul Tradedoubler, inclusiv director de vânzări și șef al TD Technology în Germania, director regional pentru unitatea de piață DACH și vicepreședinte de vânzări. Matthias și-a început cariera ca șef de echipă pentru marketing online la CANCOM IT Systeme AG, München.

Cu sediul la: München, Germania
Holding: 100.000 de acțiuni

Viktor Wågström

CFO din octombrie 2016

Educație: Licențiat în finanțe, Universitatea din Stockholm.

Alte misiuni: Viktor s-a alăturat echipei Tradedoubler în martie 2015 în calitate de șef al contabilității grupului, a fost numit director financiar interimar în mai 2016 și a preluat definitiv această funcție în octombrie 2016. Anterior, Viktor a lucrat pentru Cision, o companie internațională de software pentru PR, unde a deținut mai multe funcții, printre care cea de trezorier al grupului și controlor de afaceri.

Cu sediul la: Stockholm, Suedia
Holding: 20.000 de acțiuni

Victoria Normark

Victoria Normark

CTO din ianuarie 2023

Educație: Master de științe în inginerie fizică la Institutul Regla de Tehnologie din Stockholm

Alte misiuni: Victoria s-a alăturat companiei Tradedoubler în ianuarie 2023 în calitate de CTO. Înainte de aceasta, Victoria a fost CTO al Privitar, o companie care lucrează cu soluții software pentru confidențialitate. Victoria și-a început cariera ca dezvoltator Java în 2000 și de atunci a deținut numeroase roluri de manager.

Cu sediul la: Stockholm, Suedia
Holding: 0 de acțiuni

François Pacot

CPO din ianuarie 2023

Educație: A studiat inginerie la Telecom Bretagne în Franța și marketing la UCI în California.

Alte misiuni: François s-a alăturat Tradedoubler în decembrie 2016, când grupul a achiziționat R-Advertising, o companie de email marketing în cadrul căreia a deținut funcția de CEO. Înainte de aceasta, François a fondat RoyalCactus, o companie lider în domeniul jocurilor sociale și mobile.

Cu sediul la: Aix-en-Provence, Franța
Holding: 0 de acțiuni

Comitetul de nominalizare

Comitetul de nominalizare are ca principală sarcină să propună candidați pentru alegerea în Consiliul de administrație, inclusiv a președintelui. De asemenea, are sarcina de a pregăti remunerațiile membrilor Consiliului de administrație și ale comitetelor Consiliului de administrație.

Înainte de o Adunare generală anuală în care urmează să aibă loc alegerea auditorilor, Comitetul de nominalizare pregătește, de asemenea, candidații pentru alegerea auditorilor și deciziile privind onorariile auditorilor.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:
Tel: +46 8 405 08 00, E-mail: ir@tradedoubler.com

Comitetul de nominalizare 2023/2024
Gautier Normand (președinte), reprezentând Reworld Media S.A.,
Pascal Chevalier, președinte al Consiliului de administrație,
Yi Shi și Per Ekstrand.

Auditori

Ernst & Young a fost numit de Tradedoubler la Adunarea generală anuală din 2017 în calitate de auditor pentru o perioadă de un an. Auditor responsabil, Erik Sandström.

Remunerarea auditorilor:
Remunerațiile auditorilor sunt enumerate în nota 7 a situațiilor financiare consolidate din Raportul anual 2017.

Statutul societății

Numele societății este TradeDoubler Aktiebolag. Societatea este o companie publică.

Sediul social al societății se află în municipiul Stockholm.

Societatea se angajează în activități de consultanță, dezvoltare, implementare și vânzare de produse, servicii și programe informatice în domeniile internetului, extranetului, comerțului electronic, managementului, marketingului și operațiunilor companiei, precum și în activități compatibile cu acestea.

Capitalul social trebuie să fie de cel puțin 9 000 000 SEK și de cel mult 36 000 000 SEK.

Numărul de acțiuni ale Societății este de cel puțin 22 500 000 și de cel mult 90 000 000 000.

Acțiunile pot fi emise în două clase, acțiuni ordinare și acțiuni de clasă C. Acțiunile ordinare pot fi emise până la o valoare maximă de 90.000.000 și acțiunile de clasă C până la o valoare maximă de 90.000.000.

Acțiunile de clasă C nu dau dreptul la dividende. În cazul lichidării societății, acțiunile de clasă C au un drept echivalent cu cel al celorlalte clase de acțiuni asupra activelor societății, dar nu mai mult de valoarea cotei de acțiuni, anualizată în ziua distribuirii, cu o rată a dobânzii de 30 de zile STIBOR cu un punct procentual suplimentar calculat de la data plății prețului de subscriere. Dobânda STIBOR 30 de zile este stabilită în prima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

În cazul în care societatea decide o emisiune de noi acțiuni ordinare și de clasă C, contra unei alte plăți decât aportul în natură, fiecare deținător de acțiuni ordinare și de clasă C are drepturi preferențiale de a subscrie noi acțiuni din aceeași clasă proporțional cu numărul de acțiuni vechi deținute de respectivul deținător (drepturi preferențiale primare). Acțiunile care nu sunt subscrise cu drepturi preferențiale primare sunt oferite spre subscriere tuturor acționarilor societății (drepturi preferențiale subsidiare). În cazul în care numărul de acțiuni astfel oferite este mai mic decât numărul de acțiuni subscrise cu drepturi preferențiale subsidiare, acțiunile sunt distribuite între subscriitori proporțional cu numărul de acțiuni deja deținute sau, în măsura în care acest lucru nu este posibil, prin tragere la sorți.

În cazul în care societatea hotărăște emiterea de noi acțiuni numai din acțiuni ordinare sau din acțiuni din clasa C, contra unei alte plăți decât aportul în natură, toți acționarii, indiferent de clasa de acțiuni deținute, au dreptul preferențial de a subscrie noi acțiuni proporțional cu numărul de acțiuni deținute anterior.

Prevederile referitoare la drepturile preferențiale se aplică mutatis mutandis pentru noile emisiuni de mandate și de creanțe convertibile și nu aduc atingere posibilității de a lua o hotărâre cu privire la o chestiune în care se renunță la drepturile preferențiale ale acționarilor.

În cazul în care capitalul social este majorat printr-o emisiune cu titlu gratuit, în cazul în care se emit acțiuni noi, acestea se emit în raport cu numărul de acțiuni din aceleași clase deja deținute. În astfel de cazuri, acțiunile vechi dintr-o anumită clasă dau dreptul la acțiuni noi din aceeași clasă. Ca urmare a modificării necesare a statutului, prevederea menționată anterior nu aduce atingere posibilității de a emite acțiuni de o nouă clasă prin emisiune cu titlu gratuit.

Reducerea capitalului social, dar nu sub nivelul capitalului social minim, poate fi efectuată, la cererea deținătorilor de acțiuni de clasă C și conform hotărârii Consiliului de administrație sau a Adunării generale a societății, prin răscumpărarea acțiunilor de clasă C. O cerere din partea unui acționar se adresează în scris Consiliului de administrație al societății, iar Consiliul de administrație acționează cu promptitudine în acest sens. În cazul în care a fost adoptată o hotărâre de reducere, o sumă corespunzătoare valorii reducerii este transferată în rezervele de capitaluri proprii ale societății, dacă sunt disponibile fondurile necesare.

Plata de răscumpărare pentru fiecare acțiune de clasă C corespunde valorii de cotă a acțiunii anualizate pe zi, cu o rata a dobânzii STIBOR 30 de zile la care se adauga un punct procentual suplimentar, calculat din ziua plății prețului de subscriere. STIBOR 30 de zile se stabilește inițial în ziua plății prețului de subscriere.

În urma notificării rezoluției de răscumpărare, deținătorii care au solicitat răscumpărarea primesc imediat plata pentru acțiune sau, dacă este necesară o autorizație din partea Oficiului suedez de înregistrare a societăților comerciale sau a unei instanțe, în urma notificării că decizia finală a fost înregistrată.

Acțiunile de clasă C deținute de Societate pot fi reclasificate în acțiuni ordinare, la decizia Consiliului de Administrație, cu condiția ca acțiunile de clasă C să fie deținute de Societate. Imediat după aceea, Consiliul de Administrație raportează reclasificarea la Oficiul Suedez de Înregistrare a Societăților Comerciale (Sw. Bolagsverket) pentru înregistrare. Reclasificarea este efectuată atunci când a fost înregistrată, iar reclasificarea a fost notată în Depozitarul Central Suedez de Valori Mobiliare.

Consiliul de administrație este format din cel puțin patru (4) și cel mult nouă (9) membri.

Societatea are unul sau doi auditori, cu sau fără auditori adjuncți. Ca auditor poate fi aleasă și o firmă de contabilitate publică înregistrată.

Convocarea pentru participarea la adunările acționarilor se face prin anunț în Monitorul Oficial și pe site-ul web al societății. Anunțul privind notificarea se publică în Dagens Industri.

Un acționar care dorește să participe la o adunare a acționarilor trebuie să anunțe societatea cel târziu în ziua menționată în anunțul de convocare a adunării. Această zi nu poate să cadă într-o duminică, într-o altă sărbătoare publică, într-o sâmbătă, în ajunul sărbătorilor de vară, în ajunul Crăciunului sau în ajunul Anului Nou și nici nu poate să cadă mai devreme de cinci zile lucrătoare înainte de adunare.

Acționarii pot aduce asistenți la adunarea generală, numai dacă acționarul notifică societății numărul de asistenți, astfel cum se prevede mai sus.

Adunările anuale au loc anual, în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar.

Președintele consiliului de administrație sau o persoană desemnată de consiliul de administrație deschide adunarea generală a acționarilor și conduce dezbaterile până în momentul în care adunarea generală alege un președinte.

Exercițiul financiar al societății este anul calendaristic.

Acțiunile societății sunt înregistrate într-un registru de zi de înregistrare în conformitate cu Legea (1998:1479) privind înregistrarea instrumentelor financiare.

Consiliul de administrație poate colecta împuterniciri în conformitate cu procedura descrisă în capitolul 7, secțiunea 4, al doilea paragraf din Legea suedeză privind societățile comerciale (2005:551).

Consiliul de administrație poate decide, înainte de o adunare a acționarilor, ca acționarii să aibă dreptul de a vota prin corespondență înainte de adunarea acționarilor.