Vállalatirányítás

A Tradedoubler egy svéd részvénytársaság, székhelye Stockholmban található.
A Tradedoubler részvényeit 2005 óta jegyzik a NASDAQ Stockholmban.
A Tradedoubler irányítása a következő felek között oszlik meg:

Részvényesek
Igazgatótanács
Vezérigazgató és a csoportvezetés
Alapszabály
Svéd Vállalatirányítási Kódex

Az igazgatótanács döntése alapján a Kódex és a svéd társasági törvény értelmében az auditbizottságra vonatkozó, de az igazgatótanács egésze által is elvégezhető feladatokat közösen látják el. Minden más tekintetben a Tradedoubler 2017-ben eltérés nélkül alkalmazta a Kódexet. Az éves közgyűlés a Tradedoubler legfőbb döntéshozó szerve, ahol a részvényesek gyakorolják a társaság ügyeiről való döntési jogaikat, és ahol minden részvény egy szavazattal rendelkezik. A részvényesek a Tradedoubler weboldalán keresztül kapnak tájékoztatást az éves közgyűlésen való napirendi pont megtárgyalására vonatkozó jogosultságaikról. További információért lásd az éves jelentés vállalatirányítási fejezetét. 

Igazgatótanács

A Tradedoubler szervezetéért és a működés irányításáért végső soron az igazgatótanács felelős. Az igazgatótanács dolgozza ki a működésre vonatkozó irányelveket és utasításokat, amelyeket az elnök és a vezérigazgató irányít. Az elnök és a vezérigazgató ugyanakkor biztosítja, hogy az igazgatótanács rendszeresen tájékoztatást kapjon az anyavállalat szempontjából fontos eseményekről, beleértve az üzleti előrehaladást, az eredményeket, a pénzügyi helyzetet és a csoport likviditását.

Az alapszabály szerint az igazgatótanács legalább öt, de legfeljebb kilenc igazgatóból áll. Az igazgatók a megválasztásuk szerinti éves közgyűlés zárásától a következő éves közgyűlés zárásáig töltik be tisztségüket.

Pascal Chevalier, született 1967-ben

Az igazgatótanács tagja és elnöke 2015 óta.

Független a társaságtól és az ügyvezetéstől. Függő a társaság fő részvényeseitől.

Végzettség: MBA a párizsi IAE-n, informatikai mérnöki diplomáját az EPITDA-n szerezte.

Egyéb pozíciói: A Reworld Media S.A. társalapítója és vezérigazgatója, a Sporever igazgatósági tagja és vezérigazgatója, az 50 Partners, a Nextedia, a Planet.fr, a Leadmedia Group és a Mobile Network Group igazgatósági tanácsának tagja.

Korábbi pozíciói: Pascal volt a Netbooster (Alternext Paris ALNBT) igazgatótanácsának elnöke, a londoni Prosodie igazgatója (ma Cap Gemini), a CPI Venture igazgatótanácsának elnöke.

Részvénytulajdon: 0 részvény.

Gautier Normand, született 1978-ban.

Az igazgatótanács tagja 2015 óta.

Független a társaságtól és az ügyvezetéstől. Függő a társaság fő részvényeseitől.

Végzettség: üzleti iskola Párizsban.

Egyéb pozíciói: A Reworld Media S.A. társalapítója és műveleti igazgatója, a Sporever igazgatósági tagja és vezérigazgató-helyettese.

Korábbi pozíciói: A La Tribune vezérigazgatója, a NextRadio TV projektvezetője. Fejlesztési igazgató volt az Axel Springer France-nál és médiaágazati igazgató a Deloitte-nál.

Részvénytulajdon: 0 részvény.

Jérémy Parola, született 1987-ben.

Az igazgatótanács tagja 2016 óta.

Független a társaságtól és az ügyvezetéstől. Függő a társaság fő részvényeseitől.

Végzettség: Az EDHEC Business School marketing szakán szerzett alapdiplomát, valamint a Celsa/La Sorbonne-on kommunikáció, marketing és médiamenedzsment szakon szerzett mesterdiplomát.

Egyéb pozíciói: A Reworld Media S.A. webmarketing igazgatója.

Korábbi pozíciói: A La Tribune pénzügyi újság üzletfejlesztési igazgatója volt.

Részvénytulajdon:részvény.

Erik Siekmann, született 1971-ben.

Az igazgatótanács tagja 2016 óta.

Független a társaságtól, az ügyvezetéstől és a társaság fő részvényeseitől.

Végzettség: Közgazdasági tanulmányokat folytatott a Berlini Műszaki Egyetemen (TU Berlin).

Egyéb pozíciói: A Digital Forward GmbH alapítója és vezérigazgatója, a Daytona Ventures GmbH alapítója és vezérigazgatója, valamint az ESP – eSales Performance Marketing GmbH társalapítója és vezérigazgatója.

Korábbi pozíciói: Blume 2000 new media AG vezérigazgatója és a Valentins GmbH vezérigazgatója és társalapítója volt.

Részvénytulajdon: 0 részvény.

Vezetőség

Az elnök és a vezérigazgató az igazgatótanács irányelvei és utasításai szerint végzi a vállalat ügyeinek napi irányítását, melyet a jelenleg négy főből álló csoportvezetés segíti. A csoportvezetés (vezetőség) a vezérigazgatóból (Chief Executive Officer), a pénzügyi igazgatóból (Chief Financial Officer), a termékigazgatóból (Chief Product Officer) és a technológiai igazgatóból (Chief Technology Officer) áll.

Matthias Stadelmeyer

Vezérigazgató 2014 áprilisa óta

Végzettség: A müncheni Alkalmazott Tudományok Egyetemén ipari menedzsment és mérnöki tanulmányokat folytatott.

Egyéb pozíciói: Matthias számos vezető pozíciót töltött be a Tradedoubleren belül, többek között értékesítési igazgató és a TD Technology vezetője volt Németországban, továbbá a DACH piaci egység regionális igazgatója és értékesítési alelnök. Matthias pályafutását a müncheni CANCOM IT Systeme AG online marketing csoportvezetőjeként kezdte.

Székhelye: München, Németország
Részesedése: 100 000 részvény

Viktor Wågström

Pénzügyi igazgató 2016 októbere óta

Végzettség: Egyetem, Stockholmi Egyetem.

Egyéb pozíciói: Viktor 2015 márciusában csatlakozott a Tradedoublerhez a csoport számviteli vezetőjeként. 2016 májusában ideiglenes pénzügyi igazgatóvá nevezték ki, majd 2016 októberében véglegesen is átvette a pozíciót. Ezt megelőzően Viktor a Cision nemzetközi PR-szoftvergyártó vállalatnál dolgozott, ahol számos pozíciót töltött be, többek között csoportos kincstárnok és üzleti kontroller volt.

Székhelye: Stockholm, Svédország
Részesedése: 20 000 részvény

Victoria Normark

Victoria Normark

Technológiai igazgató 2023 januárjától

Végzettség: A Stockholmi Királyi Technológiai Intézetben szerzett műszaki fizikusi diplomát.

Egyéb pozíciói: Victoria 2023 januárjában csatlakozott a Tradedoublerhez mint technológiai igazgató. Karrierjét 2000-ben kezdte Java-fejlesztőként, és pályafutása során számos vezetői pozícót töltött be – a Tradedoublerhez való csatlakozást megelőzően többek között az adatvédelmi szoftvermegoldásokkal foglalkozó Privitar technológiai igazgatóija volt. A Tradedoublerrel való együttműködést elsősorban a nagyszerű szolgáltatás miatt értékeljük, amely nemcsak a folyamatos támogatásból áll, hanem az új ügyfelek elérésének új módjainak megtalálásából is. A kiváló érdemi és technikai támogatás, valamint a családias légkör lehetővé teszi, hogy a legbonyolultabb projektcélokat is teljesítsük. A Tradedoubler az a megbízható partner, amely évek óta segíti vállalkozásunk növekedését.

Székhelye: Stockholm, Svédország
Részesedése: 0 részvény

François Pacot

Termékigazgató 2023 januárja óta

Végzettség: Franciaországban a Telecom Bretagne-nál mérnöki, Kaliforniában az UCI-n marketing szakon tanult.

Egyéb pozíciói: François 2016 decemberében csatlakozott a Tradedoublerhez, amikor a csoport felvásárolta az e-mail marketinggel foglalkozó R-Advertisingot, amelyben a vezérigazgatói pozíciót töltötte be. Ezt megelőzően François alapítója volt a RoyalCactust-nak, mely egy iparvezető közösségi és mobiljátékokkal foglalkozó vállalat.

Székhelye: Aix-en-Provence, Franciaország
Részesedése: 0 részvény

Jelölőbizottság

A jelölőbizottság fő feladata, hogy javaslatot tegyen a jelöltekre az igazgatótanács tagjainak megválasztása előtt, beleértve az elnököt is.

Feladata továbbá az igazgatótanácsi tagok és az igazgatótanácsi bizottságok díjazásának előkészítése. Az éves közgyűlés előtt, amelyen a könyvvizsgálók megválasztására kerül sor, a jelölőbizottság készíti elő a megválasztásra javasolt könyvvizsgáló jelölteket és a könyvvizsgálók díjazására vonatkozó döntéseket is.

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a következő címen:
Telefonszám: +46 8 405 08 00, E-mail: ir@tradedoubler.com

Jelölőbizottság 2023/2024
Gautier Normand (elnök), a Reworld Media S.A. képviseletében,
Pascal Chevalier, az igazgatótanács elnöke,
Yi Shi és Per Ekstrand.

Könyvvizsgálók

A Tradedoubler a 2017-es éves közgyűlésen egyéves időtartamra az Ernst & Youngot nevezte ki könyvvizsgálónak. A felelős könyvvizsgáló Erik Sandström. 

A könyvvizsgálók díjazása:
A könyvvizsgálók díjazása a 2017. évi éves jelentésben a konszolidált pénzügyi kimutatások 7. megjegyzésében szerepel.

Alapszabály

A társaság neve TradeDoubler Aktiebolag. A Társaság részvénytársaság.

A társaság létesítő okirat szerinti székhelye Stockholmban található.

A társaság az internet, extranet, e-kereskedelem, menedzsment, marketing és vállalati működés területén tanácsadással, fejlesztéssel, megvalósítással és értékesítéssel, valamint ezekkel összeegyeztethető tevékenységekkel foglalkozik.

Az alaptőke legalább 9 000 000 SEK, de legfeljebb 36 000 000 SEK.

A Társaság részvényeinek száma legalább 22.500.000 és legfeljebb 90.000.000 darab.

A részvények két osztályban, törzsrészvényekben és C osztályú részvényekben bocsáthatók ki. Törzsrészvények legfeljebb 90.000.000 darabig, C osztályú részvények pedig legfeljebb 90.000.000 darabig bocsáthatók ki.

A C osztályú részvények nem jogosítanak osztalékra. A Társaság felszámolása esetén a C osztályú részvények a Társaság vagyonára a többi részvényosztályéval megegyező jogokat biztosítanak, azonban a részvény kvótaértékét meg nem haladó összegig, a forgalmazás napjára évesített, STIBOR 30 napos kamatlábbal és a jegyzési ár kifizetésének napjától számított további egy százalékponttal növelt kamatlábbal. A STIBOR 30 napos kamatlábat minden naptári hónap első munkanapján határozzák meg.

Amennyiben a Társaság új törzsrészvények és C osztályú részvények kibocsátásáról határoz, nem természetbeni hozzájárulás ellenében, a törzsrészvények és C osztályú részvények minden egyes tulajdonosának elsőbbségi joga van új, azonos osztályú részvények jegyzésére az adott tulajdonos által birtokolt régi részvények számának arányában (elsődleges elsőbbségi jog). Az elsődleges elsőbbségi joggal le nem jegyzett részvényeket a Társaság valamennyi részvényese számára fel kell ajánlani jegyzésre (másodlagos elsőbbségi jogok). Ha az így felajánlott részvények száma kevesebb, mint a kiegészítő elsőbbségi joggal jegyzett részvények száma, a részvényeket a már birtokolt részvények számának arányában, vagy amennyiben ez nem lehetséges, sorsolással kell felosztani a jegyzők között.

Amennyiben a Társaság kizárólag törzsrészvények vagy C osztályú részvények kibocsátásáról határoz, a természetbeni hozzájáruláson kívüli egyéb ellenszolgáltatás ellenében, minden részvényes, függetlenül attól, hogy milyen részvényosztályba tartozik, a korábban birtokolt részvények számának arányában jogosult az új részvények elsőbbségi jegyzésére.

Az elsőbbségi jogokra vonatkozó rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak a warrantok és átváltható adósságok új kibocsátására, és nem sértik a részvényesek elsőbbségi jogairól való lemondás esetén történő határozathozatal lehetőségét.

Ha az alaptőkét bónuszkibocsátással emelik, ahol új részvényeket bocsátanak ki, az új részvényeket a már birtokolt azonos osztályú részvények számához viszonyítva kell kibocsátani. Ilyen esetekben egy adott osztályba tartozó régi részvények ugyanabba az osztályba tartozó új részvényekre jogosítanak. Az alapszabály szükséges módosítását követően a fenti kikötés nem sérti az új részvényosztályba juttatás útján történő részvénykibocsátási lehetőségét.

Az alaptőke leszállítása, azonban nem a minimális alaptőke alá, a C osztályú részvények tulajdonosainak kérésére és a Társaság igazgatótanácsa vagy közgyűlése által hozott határozat szerint, a C osztályú részvények visszaváltásával történhet. Amennyiben ez egy részvényes kérésére történik, a kérést írásban kell benyújtani a Társaság igazgatóságához, és az Igazgatóság haladéktalanul intézkedik az ügyben. A csökkentésről szóló határozat meghozatalakor a csökkentés összegének megfelelő összeget a Társaság saját tőkéjének tartalékába kell átvezetni, amennyiben a szükséges források rendelkezésre állnak.

A C osztályú részvényenkénti visszaváltási kifizetés a részvény kvótaértékének felel meg éves szinten, a jegyzési ár kifizetésének napjától számított 30 napos STIBOR kamatlábbal, plusz egy százalékponttal növelt kamatlábbal számolva. A STIBOR 30 napos kamatlábat kezdetben a jegyzési ár kifizetésének napján kell meghatározni.

A visszaváltási határozatról szóló értesítést követően a visszaváltást kérő tulajdonosok haladéktalanul megkapják a részvények ellenértékét, vagy ha a svéd cégbíróság vagy bíróság engedélye szükséges, akkor a végleges határozat bejegyzéséről szóló értesítést követően.

A Társaság birtokában lévő C osztályú részvények az Igazgatótanács döntése alapján átsorolhatók törzsrészvényekké, feltéve, hogy a C osztályú részvények a Társaság birtokában vannak. Az Igazgatótanács az átminősítést követően haladéktalanul bejelenti a Svéd Cégnyilvántartási Hivatalnak (Sw. Bolagsverket) nyilvántartásba vétel céljából. Az átsorolás akkor valósul meg, amikor azt nyilvántartásba vették, és az átsorolást a svéd központi értéktárban rögzítették.

Az igazgatótanács legalább négy (4) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll.

A társaságnak egy vagy két könyvvizsgálója van, helyettes könyvvizsgálóval vagy anélkül. Könyvvizsgálónak bejegyzett könyvvizsgáló cég is választható.

A részvényesi közgyűlésre szóló értesítés a Hivatalos Közlönyben és a Társaság honlapján történő közzététel útján történik. Az értesítés megtörténtét a Dagens Industri című lapban is közzé kell tenni.

A részvényesnek, aki részt kíván venni a részvényesi gyűlésen, legkésőbb a gyűlés összehívásáról szóló értesítésben megjelölt napon kell értesítenie a társaságot. Ez a nap nem eshet vasárnapra, egyéb munkaszüneti napra, szombatra, Szentivánéjre, Szentestére vagy Újévre, és nem eshet a közgyűlést megelőző öt munkanapnál korábbra.

A részvényes a közgyűlésre csak akkor hozhat magával segítőket, ha a részvényes a fentiekben meghatározottak szerint bejelenti a társaságnak a segítők számát.

Az éves üléseket évente, a pénzügyi év végét követő hat hónapon belül kell megtartani.

Az igazgatótanács elnöke vagy az igazgatótanács által kijelölt személy nyitja meg a közgyűlést, és vezeti az ülést mindaddig, amíg a közgyűlés nem választ elnököt.

A társaság pénzügyi éve a naptári év.

A társaság részvényeit a pénzügyi eszközök nyilvántartásáról szóló (1998:1479) törvénynek megfelelően nyilvántartásba kell venni.

Az igazgatótanács a svéd társasági törvény (2005:551) 7. fejezetének 4. szakasza második bekezdésében leírt eljárásnak megfelelően fogadhat be meghatalmazásokat.

Az Igazgatótanács a közgyűlés előtt határozhat úgy, hogy a részvényesek a közgyűlést megelőzően levélben szavazhatnak.