Date și evenimente de publicare

Adunarea generală anuală

Adunarea generală anuală 2022

Raport interimar

Ianuarie - martie 2022

Raport interimar

Ianuarie - iunie 2022

Raport interimar

Ianuarie - septembrie 2022

Adunarea generală anuală

Adunarea generală anuală (AGA) este cel mai înalt organism decizional din cadrul Tradedoubler. Acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data înregistrării și care și-au înregistrat participarea în timp util pot participa și vota la AGA fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant.