Conformitatea Tradedoubler cu GDPR

Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Toate statele membre ale UE au acum aceeași formulare juridică în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Intenția acestui regulament este de a acorda indivizilor un control mai mare asupra informațiilor lor personale și de a se asigura că organizațiile dispun de procese și sisteme adecvate atunci când colectează date cu caracter personal. Organizațiilor care nu respectă regulamentul privind protecția datelor li se pot aplica sancțiuni ridicate.

Câteva dintre principiile de bază ale protecției datelor

Responsabilitate

Organizațiile trebuie să dovedească faptul că se respectă GDPR.

Limitarea scopului

Datele cu caracter personal nu pot fi utilizate într-un mod care nu este conform cu scopul pentru care au fost colectate. Informațiile privind scopul trebuie să fie ușor de înțeles și ușor accesibile.

Autorizare

Numai cei care au nevoie de acces la datele cu caracter personal datelor personale pentru a-și îndeplini atribuțiile ar trebui să aibă acces la acestea. Confidențialitatea prin concepție și Confidențialitatea implicită.

Cum se asigură Tradedoubler că este conform cu GDPR

Cu ajutorul experților GDPR externi, am actualizat documentația noastră privind datele cu caracter personal, inclusiv evaluările impactului asupra confidențialității și toate politicile funcționale. Am semnat Acorduri de prelucrare a datelor cu procesatorii noștri de date. Publisherii Tradedoubler sunt sub-procesatorii noștri și am actualizat Acordul nostru cu Publisherii la GDPR. Politicile noastre, documentația GDPR, accesele la datele cu caracter personal, perioadele de păstrare și gestionarea solicitărilor din partea persoanelor fizice (persoanele vizate, advertiserii, publisherii, angajații Tradedoubler și candidații la locuri de muncă) au fost revizuite și ajustate pentru a fi în conformitate cu GDPR. Toți angajații au fost instruiți în legătură cu GDPR și a fost elaborat un Apendice DPA standard pentru advertiserii noștri, care poate fi găsit mai jos.

Dacă nu acceptați termenii modificați, trebuie să încetați imediat să mai utilizați serviciul nostru

DPO desemnat pentru Grupul Tradedoubler

dpo@tradedoubler.com